Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter

Marianne Bosgoed (Waarnemend)

Secretaris

Gonda Smits 

Penningmeester

Martin Frederiks

Bestuurslid

Joop van Brink

Renee Beijerman