Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Voorzitter

Marianne Bosgoed (Waarnemend)

Secretaris

Joop van Brink (Waarnemend)

Penningmeester

Martin Frederiks

Bestuurslid

Jolanda Stegeman